Доц. д-р Светослав Ханджиев, д.м.

  • HAJIEV

    Доц. д-р Светослав Ханджиев, д.м. е роден в Добрич на 29.06.1939 г. в семейството на лекар. През 1963 г. завършва медицина в Медицинския университет, София. През 1973 г. защитава дисертация на тема „Хранителни недоимъци и жлезите с вътрешна секреция” в Института по хранене към БАН. През 1978 г. специализира във Франция при световноизвестните учени акад. Жан Ваг и акад. Жан-Люк де Жен по проблемите на диететиката, на метаболитните заболявания. От 1974 г. – научен сътрудник в Института по хранене. От 1978 г. – главен асистент на Клиниката по лечебно хранене и метаболитни заболявания. Ст.н.с. по хранене и диететика – 1985 г. и завеждащ Секция по хранене, диететика и метаболитни заболявания при Транспортния медицински институт (до 2009). Специалист вътрешни болести и хранене и диететика. Автор на първата у нас хранителна добавка „Храна-лекарство Добруджа“ (1981), призната от ИНРА за изобретение. През 2004 г. с колектив създава серията хранителни добавки „Биокорект+“.

    Гост-лектор в Румъния, Гърция, Франция, Германия, Латвия, Турция и Мароко. Автор на над 340 научни, 450 научно-популярни публикации по проблемите на храненето, диететиката и метаболитните заболявания, както и автор и съ-автор на 18 книги.

    От 2010 г. дописен член на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ). От 2012 г. научен секретар на медицинския център на БАНИ. Учредител и председател на Българската асоциация за изследване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания „Акад. Т.Ташев” (1995-2015), след което е почетен председател. Учредител и председател на Сдружението за здравословно хранене и храни (2008-2014) и председател на Съюза на апитерапевтите в България (2000-2011). Член на Европейската Академия на науките по хранене (EANS) от 2001, а от  2015 г. е избран за изпълнителен член на ръководството на EANS. Национален координатор на общоевропейския диетологичен проект „DiOGenes” (2005-2009) по 6-та Рамкова програма на Европейския съюз, на европейския проект PREVIEW за превенция на захарен диабет тип 2 при лица със затлъстяване и предиабет (2013-2018) по 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз, както и на международните проекти MOCA, EPHE, DIETS.