Симпозиум устойчиво и информирано хранене през 20 век

 • Вижте лекциите тук:

  Проф. Арне Аструп -  изтегли!

  Проф. д-р Веселка Дулева – изтегли!

  Д-р Валентина Андреева – изтегли!

  Доц. д-р Теодора Ханджиева-Дърленска – изтегли!

  Poster