Лектори 17-ти национален симпозиум “Акад. Ташо Ташев”

 • Доц. д-р Теодора Светославова Ханджиева-Дърленска, дм

  teodora-darlenska2

  Завършва медицина в Медицински Факултет, Медицински Университет в София през  2005 г. В последващите години защитава две докторски степени в България (2009) и в Дания (2011) в областта на фармакологията и хранене. През 2010 г. получава специалност по фармакология, а през 2015 г. получава специалност по хранене и диететика. От 2016 г. е доцен в Катедрата по фармакология и токсикология в Медицински Факултет, Медицински Университет, София. Главен изследовател е в научните проекти DiOGenes (2005-2009) по 6-та Рамкова програма на Европейския съюз и на PREVIEW (2013-2018) по 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз. Доц. д-р Ханджиева-Дърленска е лекар-изследовател в евопейския проект за превенция на детското затлъстяване EPHE (2013-2015). Тези проекти са насочени към превенцията на захарен диабет тип 2 и повлияването на затлъстяването при деца и възрастни. Доц. д-р Ханджиева-Дърленска е председател на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания. Научните й интереси са в областта на превенцията и лечението на предиабета и затлъстяването при деца и възрастни, метаболитните заболявания и фармакологията.

   

  Презентация – виж тук!

   

  Professor Jean-Michel OPPERT

  Jean-Michel Oppert, MD, PhD, is Professor of Nutrition at Sorbonne Université (University Pierre et Marie Curie-UPMC) and head of the Department of Nutrition at the Paris Pitié-Salpêtrière university hospital (AP-HP), Paris, France. The Department of Nutrition is focused on the management of patients with severe obesity and cases of rare obesity.

  His main research interests include the measurement of physical activity and sedentary behaviour in population-based studies and in patients with cardiometabolic diseases, and the investigation of environmental determinants of physical activity and obesity. He has been or is involved in national and EU-funded projects on physical activity and/or obesity such as Nugenob (FP5), ALPHA (DG Sanco), HOPE (FP6), SPOTLIGHT (FP7), METACARDIS (FP7).

  He is author or co-author of more than 235 papers in peer-reviewed journals on topics related to obesity, nutrition and physical activity. He has a long-standing interest in lifestyle-associated diseases and related public health issues with a European perspective. He is founding member and has been member of the Steering Committee of the Health Enhancing Physical Activity (HEPA)-Europe network supported by WHO Europe (2004-2012) and he is past president of the European Association for the Study of Obesity (EASO). He is currently member of the Scientific Advisory Board of the Joint Programming Initiative(JPI)Healthy Diet Healthy Life.

  Презентация – виж тук!

   

  Проф. Здравко Асенов Каменов,

  дмн е ръководител Катедрата по вътрешни болести на Медицински факултет в Медицински университет-София и началник на Клиниката по ендокринология в УМБАЛ „Александровска”. Специализирал е в областта на ендокринологията в Япония, Австрия, Великобритания, Италия, САЩ и др. Създава първия в страната обособен център за превенция на захарния диабет и усложненията му в Александровска болница. Работи активно за развитието на сексуалната медицина като ново интердисциплинарно направление у нас и основава и ръководи Българската асоциация по сексуална медицина. Награден е с почетния медал на Американския колеж по ендокринология и Американската асоциация на клиничните ендокринолози, както и с университетски награди – на името на “Проф. К.Чилов”  за научна и преподавателска дейност във вътрешните болести и „Златна Панацея” за медико-клинична дейност.През 2018 г. получава наградата „Питагор” на МОН за медицина. Проф. Каменов е заместник председател, а понастоящем научен секретар на Съюза на българските медицински специалисти и член на Националния акредитационен съвет за продължаващо медицинско обучение. Има над 280 публикации и участия в монографии и учебници у нас и в чужбина. Основни научни интереси в областта на затлъстяването, предиабета и диабета, взаимодействие между мастната тъкан, мускулите и черния дроб чрез органокините, метаболитния синдром при поликистозния овариален синдром и хипогонадизма с късно начало при мъжете.

   

  Любомир Балабански

  завършва молекулярна генетика в Единбургския Университет в Шотландия през 2011 г. След дипломирането си се връща в България и завършва магистратура „Генетика и геномика” в Биологическия факултет към Софийски Университет “Св. Климент Охридски”. От 2012г. започва работа в генетичната лаборатория към Клиника „Малинов” под ръководството на чл.-кор. Драга Тончева, където се занимава с геномни анализи и диагностика на генетични заболявания при хора. От 2016 година е докторант към Катедрата по Медицинска генетика към Медицинския Университет – София и се занимава с изследване на генома на български столетници с цел установяване на генетични фактори, предразполагащи към здравословно дълголетие.

  Презентация – виж тук!