15-ти Национален симпозиум „Акад. Т. Ташев“

 • Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания
  Националният център по медицина при БАНИ,
  Българският Червен Кръст, Мед. Колеж „Й. Филаретова” и
  Асоциацията на студентите медици в България-София
  организират
  15-ти Национален симпозиум „Акад. Т. Ташев“
  21 февруари 2017 г. 15 ч.
  Зала „Овална” – ц.с. на БЧК, бул. „Джеймс Баучер” 76 (До хотел „Маринела”, респ. ресторант „Табиет”)
  на тема
  Връзка между чревния микробиом и метаболитни заболявания

  Модератор: доц. Св. Ханджиев
  15.00-15.05 Откриване
  15.05-15.15 „Акад. Т. Ташев – лекарят, ученият, човекът (108 години от рождението му)“, Проф. Ф. Рибарова
  15.15-15.30 Късото тънко черво – пример за функционална недостатъчност на храносмилателната система, проф. С. Стойнов
  15.30-15.45 Пробиотици и метаболитен синдром, д-р Г. Богданов, проф. Н. Бояджиева
  15.45-16.00 Чревната микробиома – норма и патология, д-р А. Дечева, проф. С. Стойнов
  16.00-16.30 афе пауза и постерна сесия
   Избрани данни за ролята на пробиотиците в борбата със затлъстяването. – В.Сотирова, И.Начкова
   Адитиви, микрофлора – затлъстяване. – Л.Янков, М.Драгнева, С.Юнчева, Г.Стоименова
   Данни за ролята на витамин Д при затлъстяване. – С.Визев, П. Ангелова.
   Витамини от група В и затлъстяване. – Д.Миликина, И.Иванова
   Съвременни данни за разпространение на диабет в детска възраст. – С.Видинова, И.Велков
   Разлика между суплементи и адитиви. – М.Драгнева, Л.Янков, С.Юнчева, Г.Стоименова
   Последни данни за затлъстяването и храненето в България – А.Кузева
  16.30-16.45 „Добрите“ и „лошите“ бактерии в чревния тракт, д-р Д. Йорданов, д-р Н. Калвачев
  16.45-17.00 Хипотиреоидизъм и чревен тракт, д-р Д. Миронова, доц. Т. Ханджиева-Дърленска
  17.00-17.15 Бариатрична и метаболитна хирургия, д-р К. Гроздев
  17.15-17.30 Дискусия и закриване