Доц. д-р Теодора Светославова Ханджиева-Дърленска, дм

  • Doli

    Доц. д-р Теодора Светославова Ханджиева-Дърленска, дм

    Завършва медицина в Медицински Факултет, Медицински Университет в София през  2005 г. В последващите години защитава две докторски степени в България (2009) и в Дания (2011) в областта на фармакологията и хранене. През 2010 г. получава специалност по фармакология, а през 2015 г. получава специалност по хранене и диететика. От 2016 г. е доцен в Катедрата по фармакология и токсикология в Медицински Факултет, Медицински Университет, София. Главен изследовател е в научните проекти DiOGenes (2005-2009) по 6-та Рамкова програма на Европейския съюз и на PREVIEW (2013-2018) по 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз. Доц. д-р Ханджиева-Дърленска е лекар-изследовател в европейския проект за превенция на детското затлъстяване EPHE (2013-2015). Тези проекти са насочени към превенцията на захарен диабет тип 2 и повлияването на затлъстяването при деца и възрастни. Доц. д-р Ханджиева-Дърленска е съ-председател на Работната група по хранене към Европейската асоциация за изследване на затлъстяването. От 2016 г. до настоящия момент е председател на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания. От юли 2021 г. е призната за Европейски специалист за лечение на затлъстяването от Европейската асоциация за изследване на затлъстяването. Научните й интереси са в областта на превенцията и лечението на предиабета и затлъстяването при деца и възрастни, метаболитните заболявания и фармакологията.