EPHE

 • През 2012 г. стартира EPHE проект (EPODE for Prevention of Health Equity) в 7 Европейски държави. Целта на проекта е да се намали социално-икономическото неравенство, свързано с отношението на семейството към здравето.
  Партньор на проекта за България е Българската асоциация за изследване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания „Акад. Т. Ташев” (BASORD) с национален координатор доц. Светослав Ханджиев.
  За повече информация посетете следните линкове:

  http://ephestory.eu/project-bulgaria.php

  http://ephestory.eu/expert-basord.php

  https://www.youtube.com/watch?v=bZ3ezUDWT80