9ти Национален симпозиум „Акад. Чудомир Начев”

 • БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
  БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ПО МЕДИЦИНА
  СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

  Съвместно с Българската асоциация за изследване на затлъсяването и съпътстващите го заболявания „Акад. Ташо Ташев” (БАСОРД), Българската лига по хипертония (БЛХ) и
  Асоциация на студентите медици в България – София (АСМБ-София)
  9ти Национален симпозиум „Акад. Чудомир Начев”
  21.02.2015 г., Големия салон на БАН

  Тема: Съвременни аспекти на затлъстяването и артериалната хипертония

  09:00-09:05 Откриване

  09:05-9:15 – „Приносът на Акад. Чудомир Начев в изучаването на проблема затлъстяване и артериална хипертония”
  Доц. д-р Светослав Ханджиев, БАСОРД
  09:15-09:40 – „Затлъстяване и сърдечносъдови заболявания – през погледа на кардиолога.”
  Проф. д-р Светла Торбова, БЛХ
  09:40-10:05 – „Затлъстяване и артериална хипертония през погледа на диетолога”
  Доц. д-р Даниела Попова, Клиника по метаболитни заболявания,УМБАЛ „Царица Йоана”, МУ-София
  10:05-10:30 – „Храненето в ранния живот – възможности за намаляване на риска от затлъстяване и хипертония”
  Проф. Стефка Петрова, Отдел „Храни и хранене”, Национален център по обществено здраве и анализи
  10:30-11:00 – Кафе пауза
  11:00-11:20 – „Артериална хипертония при деца и юноши със затлъстяване”
  Д-р Здравка Петрова, Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Проф. Иван Митев”, МУ-София
  11:20-11.40 – „Солта – митове и реалност”
  Д-р Теодора Ханджиева-Дърленска, Катедра по „Фармакология и Токсикология”, МУ-София
  11:40-12.00 – “Витамин Д в етиопатогенезата на затлъстяването”
  Д-р Мария Николова, КХМЕХ, МУ-София
  12:00-12:20 – „Съвременни епидемиолигчни данни за затлъстяването и артериалната хипертония у нас и в Европа”
  Анелия Кузева и Теа Александрова, АСМБ-София
  12:20-12:45 – Дискусия
  12:45 – Закриване на симпозиума

  Plakat 21 Feb 2015