Сертификат Теодора Дърленска

  • Председателят на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания доц. д-р Теодора Ханджиева-Дърленска, дм е избрана и сертифицирана от Европейската асоциация за изследване на затлъстяването за Европейски специалист по лечение на затлъстяването

    EASO Certification in Obesity Management - European (Handjieva Darlenska)