ПРОФ. ФАНИ РИБАРОВА, ДБ

 • Фани Рибарова е професор по хигиена (хигиена на храненето), доцент по хранене и диететика и доктор по биология. Завършва гимназиалното си образование в 10-то СПТУ-София и висше образование по биология в Софийски университет със специалност биохимия и втора специалност химия. Професионалното й развитие започва от Клиниката по професионални болести  към Институт по хигиена, като биохимик;  преминава през Центъра по хигиена, като научен сътрудник и старши научен сътрудник; завършва като професор по хигиена към Факултета по Обществено здраве и здравен мениджмънт при МУ-София.  Понастоящем преподава хигиена на хранене, хранителни добавки и нутрикозметика в Мед. колеж „Й.Филаретова”, МУ-София. Хонорован професор е в продължение на 10 години към Нов Български Университет ,по магистърски програми :„Информационни технологии в науката за хранене” , „Мениджмънт на качеството и безопасността на храните” и „Регламенти и стандарти в медицината”.

  Основната й професионална активност е в областта на хигиенната наука и науката за храните и храненето. Като научен сътрудник в Центъра по хигиена участва в богато разнообразие от научно-изследователски теми, свързани с оценка на риска от въздействието на околната среда върху здравето на човека. По-голямата част от професионалния й стаж е посветена на проучвания върху качеството и безопасността на храните и оценка на храненето като рисков и превантивен фактор за здравето на населението. Във фокуса на научните й интереси са следните области : аминокиселини – състав, биологична активност, методи за анализ и оценка; витамини – идентификация, биологична роля, съдържание в български храни; биологично-активни съставки в храните – флавоноиди, каротеноиди, общо фенолно и флавоноидно съдържание; храната – източник на антиоксиданти; сила на традиционните български храни и др.

  Автор е на таблиците за аминокиселинен състав на български хранителни продукти,  на монографията “Храна и витамини”(2007), съдържаща също таблици за съдържанието на витамините в български  храни. Под нейна редакция е издадена монография на тема „Антиоксиданти – превенция и здравословно стареене”(2010), в която участва и с авторски раздели. Има участие като съавтор и в редица други монографии и книги. Общият брой на научните публикации в български и чужди списания е 196, от които над 50 са в реферирани и списания с ИФ. Има регистрирани 787 цитирания в чужди издания , включващи само част от публикуваните и трудове (28), по данни на ResearchGate. В процес на издаване е  “Handbook of Food Bioengineering (multi volume SET I-XX), Elsevier”, с авторски раздел „ Amino acids – carriers of foods nutritional and biological value” и съавтор в раздел „Flavonoids in foods and their role in healthy nutrition”.

  Под ръководството на проф Рибарова са защитени успешно 5 доктората и са проведени голям брой следдипломни обучителни курсове , включващи теми свързани с идентификацията и активността на различни биологично активни съставки, изграждащи  хранителните продукти, характерни за българската диета.

  Член  на борда на различни международни и български списания през различни периоди от нейната активност– Journal of Food Composition and Analysis, Journal of the Balkan Medical Union, Здравна политика и мениджмънт, Актуална липидология, Остеопороза и др., което показва широк спектър от интереси.

  Член е на Европейската Академия по хранене, регионален координатор в продължение на 6 години на CEECFOODS към INFOODS и дългогодишен секретар на националната секция на Балканския Медицински Съюз. Участва  в различни академични съвети , комисии и журита към различни научни институции при Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието.

  Мотото на проф. Рибарова е “нека посеем и разпространим повече семена на познанието, за да отворим широко сетивата на хората към силата на храната”.