По-високият индекс на телесна маса увеличава риска от лошо протичане на инфекция с коронавирус

  • March 9, 2021
  • 20-DDI-1928451-CQD-Aminian-COVID-Obesity-2

    Затлъстяването е рисков фактор за тежко протичане на ковид-19 инфелция. Това най-вероятно се дължи на хроничното възпаление, което нарушава имунния отговор и тромбогенезата към патогени, както и нарушената белодробна функция вследствие на прекомерното тегло.