Европейската асоциация за изследване на затлъстяването (EASO) организира курс за създаване на “Център за лечение на затлъстяването”