ПОКАНА

 • Уважаеми колеги,

  Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания

  Българската академия на науките и изкуствата

  Ви канят да участвате в

  юбилейния симпозиум, посветен на 25 години от основаването на сдружението.

  Съ-организатори на научното събитие са Центърът за лечение на затлъстяването и бариатрична хирургия към УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, Медицинският колеж „Йорданка Филаретова” при Медицински Университет – София и Асоциацията на студентите по медицина в България.

  XVIII-ти национален (с международно участие) симпозиум „Акад. Ташо Ташев“  ще се проведе на 6-7 март 2020 година в София.

  Темата на симпозиума е „Съвременни подходи в превенцията и лечението на затлъстяването и придружаващите го заболявания“ със следните направление:

  1. Детско затлъстяване;

  2. Възрастово затлъстяване;

  3. Терапия: дието-, фармакотерапия, физическа активност; бариатрична хирургия;

  4.Varia.

  По време на симпозиума ще бъде отбелязан Световния ден за борба със затлъстяването (4 март), който за първи път обединява двете световни организации Европейската асоциация за изследване на затлъстяването и Световната федерация по затлъстяване.

  Докладите от симпозиума ще бъдат отпечатани в научното списание Летописи на БАНИ, том 6, брой 1, 2020. Те трябва да бъдат изпратени  на електронен адрес:

  basordorg@gmail.com до 30 януари 2020 г.   

  Указания за авторите: ТУК!